President’s Message

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਔਕੜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ । ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਿਦਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖਜਾਨੇ Read more